lördag 23 mars 2013

Mer om förnybart

Trängseln på tyska elnätet ökar
Tysklands ekonomiminister och landets vice förbundskansler, Philipp Rösler, vill påskynda utbyggnaden av kraftnäten i Tyskland med lagens hjälp. Han kräver att byggtiden ska förkortas med 6-4 år. Om den nuvarande nätutbyggnadstakten fortsätter, kommer det att dröja fram till 2060 innan det hela är färdigtbyggt. Dessutom ökar hotet för framtida allvarliga störningar inom landets elnät. Oppositionen anklagar regeringen för att vilja övervältra kostnaderna i form av elavgifter på konsumenterna under denna långa uppbyggnadsperiod.

Antivind-lobbyn skapar ohälsa genom propaganda
Hälsoklagomål från människor som bor nära vindkraftverk är en psykologisk effekt av att antivind-lobbyn gör människor oroliga, enligt en australiensisk studie.

Enormt solkraftverk invigt i öken
Världens största CSP-solkraftverk har invigts i öknen utanför Abu Dhabi i Förenade arabemiraten. CSP står för concentrated solar power, och verket består av långa rader med buktade speglar som koncentrerar solljus. Den totala ytan på speglarna motsvarar 285 fotbollsplaner, och effektproduktionen är 100 megawatt - tillräckligt för 20 000 hushålls elförbrukning.

Europas största tak med solpaneler
Rotterdams nya centralstation blir färdig om några månader. Rotterdam Centraal, som stationen heter, blir ett viktigt internationellt och regionalt transportnav, men detta imponerande byggnadsverk kommer också att ha Europas största tak med solpaneler. Stationens glastak har en total yta på 30.000 kvadratmeter. Utav denna yta täcker solpanelerna drygt 10.000 kvadratmeter, vilket motsvarar en normal fotbollsplan.


Skicka en kommentar