fredag 19 april 2013

Dagens debattartikel

Dagens debattartikel i Upsala Nya Tidning har rubriken "De privata utförarna måste bli fler".  Skribenterna konstaterar, bland annat, att medborgarna vill ha valfrihet. Det finns ingen anledning att tvivla på detta. Samtidigt tycks gälla att medborgarna är negativa till vinster i välfärden.
Hittills har politikerna misslyckats med att förklara skillnaden mellan privat utförande av välfärdstjänster och externa utförare utan tillåter missuppfattningar snedvrida debatt och synen på att andra än kommuner och landsting utför välfärdstjänster.
Ett annat misslyckande handlar om att offentliga sektorn ännu inte förmår teckna avtal, som omöjliggör uttag av onormala vinster.
Debattartikeln berör inte dessa misslyckanden. Tyvärr
Skicka en kommentar