lördag 6 april 2013

Friskolor borde vara en kommunal fråga

Socialdemokraterna har tagit ställning till hur friskolor ska etableras, det vil säga kommunernas roll i sammanhanget. Kommunerna har ansvaret för skolverksamheten, utom för friskolor, som är statens ansvar. Friskola har rätt att etblera sig om man uppfyller vissa krav. Det innebär att kommunerna måste anpassa sig till något, som man inte kan besluta om. Så länge kommunerna har ansvar för skolan borde man väl ha det fullt ut. Det finns en parallell inom landstingen, nämligen rätten att etablera en vårdcentral.
Kommun och landsting kan inte förhindra etablering med, till exempel, motiveringen att skolan eller vårdcentralen inte behövs.
Skicka en kommentar