söndag 21 april 2013

Landstingspolitiker med krökta ryggar

Nu får jag se ett tydligt alternativ till nuvarande politiska styrning av landstinget, tänkte jag när jag såg rubriken på dagens debattartikel. Men nej. En lång artikel med många klyschor. Inte heller Socialdemokraterna har klart för sig vilken styrmodell man har. Man skriver om förvaltningar, som visar underskott. Man har inte förstått att en politisk beställare måste ha en politisk utförare.
Beskrivningen av problemen finns kanske inte mycket att invända mot, men hur vill S lösa problemen? De svar vi får är patientkontrakt, krav på insyn och öppenhet, god tillgänglighet och ett gott bemötande, bättre uppföljning och stärka patienternas möjligheterna att styra när behandling ska ske. Vad åstadkoms med ett patientkontrakt? Betyder inte alla dessa ord att det är fullt möjligt att undvika de problem, som finns.. Inför man kontrakt är helt plötsligt hindren för snabb behandling borta. Vilken oförskämdhet mot personalen.
När ska våra landstingspolitiker börja styra och börja diskutera de problem som finns, liksom lösningar på problemen. Dagens debattartikel tyder inte på att byte av politisk ledning i landstinget innebär förbättringar
Skicka en kommentar