lördag 20 april 2013

Nog finns skäl att motverka förändringar i vårt språk

Vad spelar det för roll? Språket har alltid förändrats och kommer att förändras. Förändringar är positiva. Men finns det tendenser till förändringar vilka man borde motarbeta? Därom råder delade meningar.
Vi skiljer inte längre mellan var och vart. En försämring tycker jag. Få tycks känna till skillnaden mellan "varken...eller" och "vare sig...eller". Jag tycker rätt användning ger kvalitet i språket. För att inte tala om ordföljd. Jag dyker ner i en liten artikel på ledarsidan i dagens tidning.
"På ett helt år får gränsvärdet bara överskridas 35 dagar." Visst kan sådan ordföljd skapa missförstånd. Här står att gränsvärdet får bara överskridas när man menar bara 35 dagar.
I nästa mening står "När det gäller kväveoxid har de tillåtna dygnsgränserna överskridits nästan varje år sedan 2002." Om man varit konsekvent skulle man skrivit "...nästan överskridits".
Rena skrivfel är förlåtliga. "...som skulle kunna komma av till exempel dubbdäcksförbundet", men skulle upptäckas om man hade korrekturläsare.
"Den enkla sanningen är att det bara finns ett sätt..." Jag tror inte att man menar att det bara finns utan att det finns bara ett sätt.
De fyra politiker, som skrivit dagens debattartikel har meningen "..dels berott på brister redan från grundskolan, men också på att elever...". Om gymnasieskolan hade lyckats fullt ut skulle det stå "...har berott på dels brister redan från grundskolan dels att elever..." eller "..."...har berott dels på brister redan från grundskolan dels på att elever...".
En annan språkfråga är svordomarnas betydelse. En del anser att dessa berikar vårt språk. Härvidlag är jag konservativ. I nästan alla TV - program är svordomarna dominerande i språket. För mig är intrycket av detta språk slarv, nonchalans och ordfattigdom.
Skicka en kommentar