lördag 6 april 2013

Vinster i välfärden borde inte vara ett problem

I frågan om vinster i välfärden saknar jag en diskussion om hur krav ska uttryckas och hur dess ska följas upp. Uppenbarligen klarar man sällan uttrycka kraven och inte heller följa upp och utkräva ansvar. När man gör det torde frågan om vinster komma att handla om annat än hur man ska hantera uttag av stora vinster. Sådana blir omöjliga. De vinster, som kan tas ut blir då en följd av nya arbetssätt, men ger inte avkall på kvaliteten.
Man borde inte köpa tjänster av externa utförare så länge man inte klarar att teckna tydliga avtal och följa upp dessa
 
Skicka en kommentar