lördag 6 april 2013

Innerstaden måste vara enkelt nåbar

Nu är det bråttom med att utforma en politik, som åter gör city i Uppsala attraktivt. Kersti Kollbergs krönika i dagens Upsala Nya Tidning beskriver behovet av en levande innerstad. Tillgängligheten är dålig, men förbättras inte genom att få fler bilar i innersta´n. Det måste bli enkelt att använda sig av kollektivtrafiken och billigare. Dock en svår nöt att knäcka.
Intressant är Kollbergs resonemang om att handlarna i innersta´n måste fundera över hur man erbjuder något som lockar och inte endast söka konkurrera med externhandeln, som erbjuder gratis parkering. City kan och ska vara ett område där man upplever tillgång till handel kombinerad med kultur, restauranger och trivsamt flanerande, något som externa centra verkligen inte erbjuder. Innerstaden är attraktiv, men den måste vara nåbar
Skicka en kommentar