lördag 6 april 2013

Lärarnas roll måste bli mer betydelsefull

Utbildning är ingen dans på rosor är rubriken på en mycket tänkvärd debattartikel i dagens Upsala Nya Tidning av ordföranden och vice ordföranden i Liberala studenter. Man anger flumskolan och den snabba utbyggnaden som förklaringar till en försämrad kvalitet. I artikel pekas också på studenternas eget ansvar. Och inte minst lärarnas betydelse. Kvalificerade lärare och mer lärarledd undervisning måste vara delar av en bra universitetsutbildning.
Regeringens ambitioner känns riktiga. Dock lever kvar en struktur från gamla idéer om omfattande självstudier där både lärarnas status och löner nedvärderats. Visst finns det hopp, men det är bråttom
Skicka en kommentar