söndag 7 april 2013

Vissa inlägg i debatten ifrågasätts inte

Debatt i SVT. Johan Rudström har i Upsala Nya Tidning kommenterat deltagandet av för någon vecka sedan Sven Wollter och nu senast Claire Wikholm. Två viktiga framtidsfrågor har gjorts till underhållning. Jag kan bara instämma.
Men vad är fel i detta? Det är klart att det blir fel när man släpper fram sådana svepande uttalanden som att gamla får dö medan kapitalet dansar på bordet. Skulle en politiker uttrycka sig så skulle avgångskravet inte låta vänta på sig.
Personerna i fråga är i någon mening auktoriteter, varför deras uttalanden inte ifrågasätts av programledaren. Wollter förde ett resonemang om tillväxten och menade att nog finns det pengar. Han utgick från fortsatt kraftig tillväxt och tyckte att tillväxten ska användas för ökad välfärd. Men kommunisten Wollter vill ju ha ett annat samhällssystem. Det är ju i det nuvarande systemet, det system, som Wollter vill ersätta med ett totalitärt system, som skapar tillväxten. Följdfrågan till Wollter är ju given, men uteblev. Här finns ett demokratiskt problem, som SVT måste ta itu med
Skicka en kommentar