söndag 7 april 2013

Välj el

"Enligt en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Telge Energi är det inte en enda av svenskarna som vill att deras el kommer från kolkraft. Ändå är det många som köper el med kolkraft utan att veta om det. Orsaken är att den el vi har i Sverige köps och säljs på en nordisk elbörs. Det betyder att elen som svenska hushåll förbrukar lika väl kan komma från Sverige som från någon av våra grannländer som producerar kolkraft. Lösningen på problemet är enkel– Välj ursprungsmärkt el. Om du inte gör det så får du omärkt el som innehåller farlig kolkraft."

Alltid när jag berättar att jag köper el som kommer från förnybara källor  och av ett företag, som inte levererar el från fossila bränslen, möts jag av höjda ögonbryn. Alltför få bryr sig.
Dock kan vi konstatera att sol-, vind- och vågkraft byggs ut kraftigt. Utvecklingen ser dock ut att styras av energiexperter och av att fulelsalternativen är för dyra. Men i liten grad av oss konsumenter. När vi i högre grad än för närvarande börjar göra val kanske vi påverkar politiken så att vi får även ekonomisk styrning
Skicka en kommentar