söndag 21 april 2013

Politik är att välja

"Europeiska och amerikanska tillverkare av solceller har beklagat sig över orättvisa subventioner till kinesiska tillverkare, vilket lett till farhågor för ett handelskrig mellan Kina och EU samt USA. EU kan tänkas följa USA och införa avgifter för import av kinesiska solceller för att gynna hemmamarknaden. Något som splittrar industrin i Europa. I ett brev som undertecknats av drygt 1 000 europeiska företag inom solcellssektorn uppmanas nu EU-kommissionen att inte införa sanktioner mot kinesiska solceller, eftersom det allvarligt skulle påverka industrin. Det skriver Miljörapporten."
Hur ska vi undvika katastrofen om vi inte kan undvika att fastna i kortsiktiga ekonomiska ordgräl och i taktiserande. Många forskare anser att det är bråttom. Men går katastrofen att undvika så länge vi kräver ekonomisk tillväxt på naturens bekostnad?
Skicka en kommentar