måndag 24 juni 2013

Uppsägning igen

I dag ska landstingsdirektören sägas upp - igen. Eftersom den tidigare uppsägningen inte genomfördes på ett korrekt sätt ska nu landstingsstyrelsen ta ställning. Det förväntas, av media, bli en uppsägning.
Jag förväntar mig av mitt parti att man inte deltar i beslutet, vilket sålunda skulle innebära att beslutet upphävs. Konsekvenserna för landstingsdirektören torde då bli att ersättningen blir mindre, då man vid ett beslut om att upphäva uppsägningsbeslutet inte kan förvänta sig att hon återgår i tjänst, utan nödsakas säga upp sig själv. Det är dock ur saklig synpunkt det rimliga.
Landstingsdirektören är en bra ledare. En bra ledare i offentlig sektor markerar tydligt vad som är politikens uppgifter. Hon har gjort det. Är det den hållningen, som orsakat uppsägningen? Nej så kan det väl inte vara. I en organisation som landstinget där politisk styrning av verksamheterna är nästan obefintlig vill man väl ha en ledare som bidrar till att tydliggöra skillnaden mellan politiken och utförandet. Eller...? Men vilka är då orsakerna? I dagens beslut är den förklaringen ett måste. Jag kräver av mitt parti att det visar självständighet i dag
Skicka en kommentar