söndag 23 juni 2013

Lär Dig om politisk styrning, politiker

Bristerna i fråga om kunskap om vilka uppgifter man har som politiker blir allt tydligare. Mest problematisk är politiken inom landstingen. Problemet är ett demokratiskt problem. Det är dags, det är bråttom, att införa en obligatorisk politikerutbildning. I avvaktan på en sådan vill jag bidra till en förbättring med mitt föredrag
Politisk styrning - ett måste för en framgångsrik politik

Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.

Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot för Folkpartiet. Jag har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll, anser jag.

Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?

Jag vill gärna stimulera till dialog, och föreläsningen avslutas med en öppen diskussion.

Pris: 2000 kronor

För mer information, välkommen att kontakta mig via e–post eller mobil:


Telefon: 0760-163244

Med vänliga hälsningar

Harald Nordlund

 

Sehlstedtsgatan 4

754 41  Uppsala


www.twitter.com/haraldnordlund

 
Skicka en kommentar