söndag 23 juni 2013

Fredsskapande grupp till Mali

Häromda´n fick vi veta att NATO anser att Sverige har ett bra försvar. Larmet från ÖB om en veckas försvarsförmåga var helt enkelt falskt. Nåja, det behöver ju inte vara sant bara för att det kommer från NATO - håll. Eller, det kan ju vara sant trots att det kommer från NATO - håll.
Vad betyder "bra försvar"? Innebär det att man ger intryck av att kunna skada en angripare så mycket att denne avstår? Innebär det att man vid en konfrontation kan döda många människor?
Eller tänk om det är så att om Sverige blev känt i världen för ett ickevåldsbudskap skulle sannolikheten för väpnade anfall minska mer än om man visar vapenmuskler. Sverige har mycket att lära ut beroende på en framgångsrik fredsforskning.
När man sänder väpnade styrkor utomlands i syfte att skapa stabilitet borde i styrkorna ingå fredsexperter. Ett bra exempel är nedanstående. Väpnad styrka är betonas. Alternativet kunde vara att säga att man skickar fredsskapande grupp.
 
"Svensk väpnad styrka ska delta i FN-insats i Mali
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att Sverige ska delta i FN:s insats för att stabilisera situationen i Mali, MINUSMA. Deltagandet kan inledas den 1 juli 2013 och gäller en svensk väpnad styrka bestående av högst 160 personer under högst tolv månader. Sju av åtta riksdagspartier ställer sig bakom insatsen. Sverigedemokraterna reserverar sig.
Ställningstagandet gäller under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd.

Utskottet konstaterar att väpnade extremistgrupper och kriminella grupper sedan i början av 2012 har gjort sig skyldiga till omfattande övergrepp och orsakat stort mänskligt lidande i Mali. FN-insatsens mandat omfattar bland annat stabilisering av större tätbefolkade områden, skydd av civila och FN-personal och stöd till att skapa förutsättningar för humanitärt bistånd. Utskottet noterar att det militära bidraget i princip inte ska ha väpnade uppgifter och att den svenska styrkan är beväpnad för självförsvar och skydd av egendom och materiel.
Planen är att Sverige ska bidra med en flygtransportenhet, en flygsäkringsstyrka, en nationell stödenhet och placering av stabsofficerare vid relevanta staber. Avsikten är att flygtransportenheten, flygsäkringsstyrkan och den nationella stödenheten ska delta i insatsen i cirka fyra månader. Den svenska insatsen ska samordnas med andra nordiska länders deltagande, vilket utskottet välkomnar."

 

Skicka en kommentar