torsdag 20 juni 2013

Vad visste oppositionen?

Jag har sagt och skrivit det många gånger: politiska beslut fattas av grupper av politiker och tjänstemannabeslut av enskild tjänsteman. Detta är en kunskap, som måste finnas hos helst hela befolkningen, men absolut hos alla med en roll inom offentlig sektor.
Det måste ses som en självklarhet att ingen har menat att en landstingsdirektör ska kunna sägas upp av en enskild politiker. Landstingsstyrelsens i Uppsala län ordförande har fått kritik för att ha gjort just detta. Är delegationsbeslutet otydligt? Där står att vederbörande får besluta om villkoren för uppsägning. Hur kan man ge en sådan delegation? Här är även oppositionen ansvarig. Nu utnyttjar den den otydlighet man själv bidragit till. Oppositionen fick väl information? Reagerade den då? Först nu reagerar den över att det var endast två landstingsråd, som träffade landstingsdirektören för att förklara att hon inte längre hade deras förtroende. Man undrar om det är bara de två råden, som ska kritiseras.
Till detta kommer att det inte är lätt att förstå varför man säger upp en så pass skicklig person, som det här var frågan om. Men, det är en annan historia, som har koppling till gränsdragningen mellan politiker- och tjänstemannarollerna. Hon hade nämligen en tydlig och klok uppfattning i den frågan
Skicka en kommentar