torsdag 13 juni 2013

Förbättra kunskapen om politisk styrning

Har deltagit, aktivt vill jag påstå, i Patientnämndens sammanträde i dag. Antalet ärenden till nämndens förvaltning ser ut att öka. Orsaken härtill är inte klar. Kanske bättre tillgänglighet till vår förvaltning, kanske ökad kunskap om att nämnden finns, kanske är det fråga om en faktisk ökning av missnöjda. Återstår dock att se huruvida trenden håller i sig.
Ett tråkigt konstaterande dock, som tyvärr bekräftar vad jag brukar ta upp: kunskaperna om innebörden av politiskt styrd organisation är skrämmande dåliga. Patientnämnden har för länge sedan tillskrivit ett annat politiskt organ inom landstinget i en viss fråga. Det visar sig nu att tjänsteman skickat skrivelsen till en förvaltning för att den ska avge svar till Patientnämnden. Fråga från politiskt organ till annat ska ha ett politiskt svar. Grundläggande.
Skicka en kommentar