fredag 5 juli 2013

Mer svenskaundervisning i journalistutbildningen

Vart tillbringar du din semester? Jag tar tillvara på ledigheten. Han har bara sovit i ett dygn.
Detta bara tre exempel på obegripligheter presterade av utbildade journalister.
Jo, jag hör redan invändningen. Språket förändras hela tiden. Men varför förändra så att förståelsen försämras?
Är det inte rätt så bra att vi har ordet var, som uttrycker läge och befintlighet och ordet vart, som uttrycker riktning?
Att ta tillvara på skapar inte motsvarande oklarhet. men hur uppkommer kontaminationen mellan att ta vara på och att ta tillvara?
Värre är det med den ordföljd, som nu har blivit regel. Han har bara sovit i ett dygn, missförstås. Han har inte gjort något annat under ett dygn än sovit eller Han har sovit i bara ett dygn.

Visst är nödvändigheten av mer svenskaundervisning i alla utbildningar stor. En grupp, som ju ska förmedla information och som ska hjälpa människor med annat hemspråk än svenska att lära sig det svenska språket, journalisterna, har ett särskilt ansvar för att tala och skriva korrekt
Skicka en kommentar