torsdag 4 juli 2013

Riksda´n om vård i annat EU-land

Det här är bra att EU ägnar sig åt. Synd att även riksda´n gör språkfel. "...som högst motsvarar.." borde lyda "...som motsvarar  högst"
"Vård i ett annat EU-land ska inte kosta mer än i Sverige (SoU23)
En patient som fått vård i ett annat EU-land ska kunna få en ersättning från Försäkringskassan som högst motsvarar den summa samma vård skulle ha kostat i Sverige, minus den avgift patienten själv skulle ha betalat för vården i Sverige. Den som planerar att söka vård i ett annat EU-land ska i förväg kunna ansöka om ett förhandsbesked från Försäkringskassan, där det framgår hur stor ersättning hon eller han kommer att få för vårdkostnaderna. Förhandsbeskedet ska vara bindande när patienten senare ansöker om ersättning. I de nya bestämmelserna ingår också regler om hur kostnaderna för vård i andra EU-länder ska fördelas mellan dels staten, dels landstingen och kommunerna. Lagändringarna gäller från den 1 oktober 2013. Bakgrunden till de nya reglerna är ett EU-direktiv"
Skicka en kommentar