onsdag 10 juli 2013

Skolan debatteras, men inte livskunskapen


Varje dag händer det. Människor dödas, människor misshandlas. Förövare är enskilda individer, grupper och regeringar. Det ser hopplöst ut. Men våldet måste stoppas.
Jag vill höra våra partiledare reagera när en stat angriper en annan med förevändningen att stoppa ett pågående våld, Jag vill att vi alla börjar tänka i termer av ickevåld.

Vi är många som på olika sätt är engagerade i en kamp för mer av solidaritet här och nu, för solidaritet med kommande generationer, för fred och icke-våld och för demokrati. Men vi behöver en medveten satsning från politiskt håll och då lämpligen genom införande av Livskunskap som skolämne.
Skolan debatteras mellan partierna. Dock har jag inte hört någon tala om ämnet Livskunskap. Varför är det så, i en tid när våldet är ett av de största samhällsproblemen?

 
Skicka en kommentar