måndag 26 augusti 2013

Inte förtroendeingivande, Löfvén

I går kväll intervjuades Stefan Löfvén i Agenda. Någon uppgång i opinionen torde intervjun inte ha skapat. Han blev påtagligt nervös av frågorna om varför vissa skattelättnader införda av nuvarande regering kommer att finnas kvar efter ett eventuellt regeringsskifte och vissa skattelättnader avskaffas, trots att man motsätter sig införandet av samtliga. Löfvén gav inga begripliga svar.
I samma program intervjuades Anders Borg. I även den intervjun fanns svagheter. Några tecken på nervositet hos offret kunde man inte se, men varför skattelättnader ska gå före ytterligare satsningar på välfärdsområden som, till exempel, skola och vård, blev inte tydligt. Inte heller beskrevs sambanden mellan utgiftsökningar för staten, minskade skatteintäkter, upplåning och sysselsättningsgrad så att vi kunde förstå. Den pedagogiken måste man ägna större uppmärksamhet åt om man vill få förståelse för det femte jobbskatteavdraget.
Skicka en kommentar