måndag 26 augusti 2013

Hur fri ska en friskola vara?

Friskoledebatten kommer sannolikt att hållas vid liv ända fram till valet. Jag tänker inte främst på Vänsterpartiets överdrivna vinstresonemang, utan mer på Socialdemokraternas uppfattning att kommunerna ska ha avgörandet för huruvida en friskola ska få etableras. För närvarande gäller att en friskola får starta skolverksamhet om det pedagogiska innehållet anses hålla måttet.
Jag har lite svårt att förstå varför den här frågan ska vara åsiktsskiljande. Kommunerna har ansvaret för skolverksamheten i vårt land. Men inte fullt ut. I några fall är det staten, som avgör om skolan ska drivas.
Argumenten för att vissa skolor går vid sidan av är inte alltid starka. Bland de sämsta, som tyvärr används ofta, är: "Varför ska ett kommunalråd bestämma om en skola ska få starta?" Lägg av med det argumenterandet. De som använder det vet att ett kommunalråd inte får fatta sådana beslut. (I princip inga beslut fattas av en enstaka politiker. Politiska beslut fattas av grupper av politiker).
Uppmuntra olika aktörer att bedriva verksamheter inom offentliga ansvarsområden. Men för ett effektivt användande av skattemedlen måste planeringen och godkännande av verksamheterna åvila, i fråga om skolor, kommunerna
Skicka en kommentar