måndag 26 augusti 2013

Vadå block?

Vissa skribenter fortsätter att låsas som om det finns två politiska block i Sverige. Troligen gör man det mot bättre vetande. Partisystemet präglas i dag av att fyra partier utgör en koalition och fyra partier utgör opposition. Skillnaderna mellan partierna i opposition är stora. Ingen försöker skapa en bild av att oppositionspartierna utgör något block. Förklaringen är att Sverigedemokraterna är ett av partierna. Däremot gör koalitionspartierna vad dom kan för att bilda ett block av S, V och MP. Man gör det av taktiska skäl. Ja, man inte bara frammanar bilden av ett block, man efterlyser en gemensam politik som om de tre hade ingått en allians.
Kanske håller taktiken en tid till. Dock gör den så kallade Alliansen, M, FP, KD och C, ett misstag om man fortsätter ända fram till valdagen. Allt fler börjar förstå att i en eventuell ny regering kommer V inte att ingå. Dessutom torde allt fler tilltalas av tanken att partier ska före ett val profilera sig och regering bildas efter valet. Allianstänkandet finns snart endast hos partiledningar där ministerposter är viktigare än idéer.


Skicka en kommentar