lördag 10 augusti 2013

Närhet till naturen

Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. I vilken mån har verkligheten och/eller har min syn förändrats är intressant att reflektera över.

Så här skrev jag 30 juni 1994. Bedöm själva om den stämmer nu nitton år senare.
Uppsala är nu en storstad men har kvar en småstadskaraktär. Jag och mina partivänner tycker att det är viktigt, även när Uppsala kommun har 200 000 och 250 000 invånare, att den karaktären bibehålls.

Alla skall t ex ha nära till natur och friluftsmarker. Kvaliteten i boendet handlar i hög grad om natur och miljö.

Hur skall vi se till att dessa värden tillgodoses i framtiden? En viktig åtgärd är att se till att utbyggnaden av Uppsala styrs av hänsyn till naturen och till värdet av närhet till natur i boendet.

Kommunstyrelsen har nu antagit riktlinjer för tillgång på närfriluftsmarker. Frårn flera håll, inom landet men också från t ex Norge. ser man med beundran på denna framsynthet.

Det som förmörkar bilden en aning av Uppsala som miljökommun nr 1 är moderaternas och centerns motstånd mot att anta riktlinjer. Dessa vill ha rekommendationer, som är lättare att göra avsteg ifrån. Några moderater vill inte ens ha rekommendationer.

Vi folkpartister kommer att fortsätta att kämpa för natur och miljö.

Närhet till natur är viktig av många skäl, inte minst för att göra natur självklar ända från barndomen och för att motverka främlingskap in för naturen.
Skicka en kommentar