tisdag 10 september 2013

Folkpartiet stiger i miljögraderna

Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över


Den här artikeln var publicerad 10 september 2002
Gäller den i dag? Vad tycker Ni?
Folkpartiet stiger i miljögraderna

Klimatet är vår tids viktigaste miljöfråga. Vi är många som undrar om klimatet är ur led, skriver Harald Nordlund.

Riksdagspartiernas agerande i en rad olika miljöfrågor har granskats av Svenska naturskyddsföreningen. Centerpartiet utmålas som den största besvikelsen och om folkpartiet sägs att partiet återtagit sin plats som ett naturvårdsparti. Granskningen gäller partiernas agerande i riksdagen vilket ju är det avgörande och inte hur många gånger partiledaren uttalat ordet miljö som en annan granskning handlar om.

Folkpartiet fick pluspoäng för att vi under mina fyra år i riksdagen drivit en tuff linje i naturvårdsfrågor men också för att vi har understrukit att vi vill ge EU mandat att besluta om miljöskatter liksom att vi hållit en konsekvent linje i fråga om skatt på sopförbränning.

Samtidigt som Naturskyddsföreningen presenterat sin kartläggning av riksdagspartiernas agerande rörande miljöfrågorna, kämpar tusentals människor på kontinenten med alla krafter för att rädda sina hus och hem undan de skyfall som hotar att dränka deras hus.

Här hemma i Sverige har vi en rekordvarm sommar med temperaturer långt över det normala för våra breddgrader. I stora delar av Sydostasien är möjligheten att andas frisk luft och se solens ljus starkt begränsad på grund av det moln som bildats på grund av föroreningar.

Många är vi som undrar om klimatet är ur led. De flesta klimatforskare är överens om att jordens klimat håller på att förändras och att människans utsläpp av framför allt växthusgaser spelar en stor roll.

Koldioxidskatt

Folkpartiet har under många år drivit förslaget om att införa en europeisk koldioxidskatt på EU-nivå. Såväl socialdemokrater som moderater har på denna punkt bedrivit ett fult spel och enats om att rösta emot denna möjlighet. Socialdemokraternas argument har varit att de inte vill medverka till att man inom EU skapar några gemensamma skatter. Det vill normalt inte folkpartiet heller, men vi vill för miljöns skull göra ett undantag.

Moderaternas argument är att de som vanligt är emot alla typer av skatter, även om de på sikt gagnar dem och deras barn. Samtidigt anser vi att en europeisk koldioxidskatt inte är tillräcklig. Vi vill införa handel med utsläppsrätter som innebär att man inom ett visst geografiskt område har en maxgräns vad gäller utsläpp att ta hänsyn till. Företagen inom det berörda området kan sinsemellan handla utsläppsrätter med varandra. Företag A kan t ex köpa ett visst antal utsläppsrättigheter av företag B. Företag B måste då avstå att släppa ut de rättigheter man sålt. I gengäld får företag B pengar från företag A vid köpet och kan t ex investera detta i ett reningsverk som kommer företaget och andra till gagn.

Värna naturarvet

Klimatfrågan är vår tids viktigaste miljöfråga. Utöver den måste vi värna om vårt naturarv. Vi vill ge fler områden kvalificerat skydd som naturreservat. Fler nationalparker och natur- och kulturreservat behövs för att skydda exklusiva naturlandskap. Antalet Natura 2000-områden måste utökas. Folkpartiet har alltid slagits för att bevara de orörda älvarna. Reglerna för strandskydd ska tillämpas hårdare än vad som sker i dag i områden där exploateringstrycket är stort.

Däremot ska även fortsättningsvis dispens från strandskyddsbestämmelserna kunna medges under förutsättning att starka miljöskäl inte talar för motsatsen. Det viktiga är att vi håller fast vid det generella strandskyddet. Som liberaler har vi ett ansvar för att driva miljöfrågorna. Vårt ansvar kommer alltid att inbegripa de människor som har det svårast och vi kommer inte heller att blunda för vårt ansvar för kommande generationer. Solidaritet här och nu och med kommande generationer.

-

Harald Nordlund

Riksdagsledamot (fp)


Skicka en kommentar