onsdag 25 september 2013

Mörk bild

Kan det bli mer tydligt än så här? En skrämmande okunskap om den egna rollen visar stora delar av den politiska ledningen i landstinget.
I ett tidigare utspel deklarerades att det är fritt fram att remittera patienter till UCC och förväntades att Akademiska sjukhuset skulle börja göra det. Ett sjukhus, som har i uppdrag att ge vård och utföra operationer förväntades plötsligt säga att man inte klarar vissa uppgifter, som man anser sig klara.
Visst kan det vara så att kompetensen är högre hos UCC, men det är emellertid inte självklart.
Under alla omständigheter måste man i avtal klara ut vad olika vårdgivare ska åstadkomma.
Nu förväntar jag mig att man snabbt meddelar oss länsmedborgare huruvida det blir ett avtal med UCC och vad ett eventuellt avtal går ut på. Vad ska UCC göra och vad ska Akademiska göra. Det är en politisk fråga. Dagens UNT - artikel ger en mörk bild av styrningen av landstinget.
Skicka en kommentar