tisdag 10 september 2013

Ställ krav när Du köper en produkt

Kemikalieproblemet börjar nu uppmärksammas allt mer.

En av världens främsta forskare på området, Åke Bergman, professor vid Stockholms universitet har avslöjat sambandet mellan kemikalier som finns i vår vardag och risker för barns hälsa och utveckling. Nu måste politiker i alla sammanhang lägga ökad vikt vid att utesluta produkter, som innehåller både kända skadliga kemikalier och misstänkt skadliga. Det tycks också som om kemikalieträsket breder ut sig

Vid offentlig upphandling ska tydliga miljö- och klimatkrav ställas och långsiktigt hållbara produkter premieras. Upphandling är ett av flera verktyg för att göra konsumtionen mer hållbar. Men det politiska ansvaret måste omfatta även kunskapsspridning om kemikaliers farlighet. Vi kan inte lyckas minska problemet om inte vi medborgare börjar ta ett eget ansvar för att säga nej till kemikalieträsket. När vi köper en produkt måste vi alltid förvissa oss om vad den innehåller och ställa krav på att produkter innehållande farliga ämnen rensas ut

Skicka en kommentar