fredag 20 september 2013

Sjukdomsinsikt saknas

Ekonomin och sjuksköterskebristen blir huvudfrågor i nästa valrörelse, förutsätter Upsala Nya Tidning. Det tror även jag. Jag blir dock bekymrad när jag läser om Moderaternas och Socialdemokraternas syn på problemen. Det tycks inte finnas en insikt om vilka utmaningarna är. Vad ska göras för att möta långsiktigt behov av enorma skattehöjningar, alternativt riktlinjer för vika patienter, som inte ska tas emot och vilka sjukdomar som inte ska behandlas.
Och vad ska göras åt den sjukdom, som finns i landstingsorganisationen? Ett landstingsråd säger att man ska avskaffa beställa - utförasystemet. Jag håller med om att styrformen passar inte sjukvården. Men den har aldrig införts. Den politiska ledningen lever emellertid i tron att det är den som gäller. Det är pinsamt.
Mycket radikala grepp behövs nu. Tio landstingsråd, men svag politisk styrning. De senaste dagarna har jag förstått att sjukdomsinsikt saknas. Är det under de förhållandena möjligt att åstadkomma helt nödvändiga förändringar. Att ta på sig uppgiften kanske betyder stånga pannan blodig. Men ännu mera ont torde det göra att fortsätta att åse hur sjukvårdens profession måste fortsätta att inte bara utföra vårdande uppgifter utan också svara för de politiska ställningstagandena.
Skicka en kommentar