fredag 20 september 2013

Vem investerar i kärnkraft?

Varför vill allt färre investerare satsa på kärnkraften?
En ledare i Dagens Industri om att även marknaden avvecklar kärnkraft är intressant.
Socialdemokraterna lär hålla fast vid sin avvecklingslinje – i takt med att förnybar energi produceras ska reaktorerna falla för åldersstrecket. Här finns en klar åsiktsskillnad mellan S och Alliansen. Visserligen finns åsiktsskillnader även inom Alliansen, men eftersom man är både en koalition och en allians framkommer dessa inte.
Ledaren leder emellertid i bevis att Alliansens marknadslinje i kärnkraftsfrågan i praktiken innebär samma som Socialdemokraternas avvecklingslinje. Energibolagen fjärmar sig från kärnkraften.
Jag drar slutsatsen att allt färre tror på kärnkraften , ur både ekonomisk och miljösynpunkt
Skicka en kommentar