tisdag 22 oktober 2013

Cykelråd ska ge goda råd

"Dags för Stockholm att inrätta ett cykelråd", läste jag härom da´n. Den goda tanken bakom citatet är att förbättra förhållandena för cyklisterna.
"Stockholm borde ta vara på cyklisternas kunskaper och synpunkter genom att inrätta ett cykelråd.

Trängseln i Stockholmstrafiken är stor, och ett sätt att minska den är att göra jobbpendling med cykel mer attraktivt. Genom cykelmiljarden satsar Alliansen ambitiöst på att skapa bättre och tryggare cykelbanor. Men det finns ändå mycket att göra för att skapa en bra och säker trafikmiljö för cyklister"

Åtgärden med att inrätta ett cykelråd är en vanlig typ av åtgärder. Vi tillskapar något nytt i vår organisation. Men detta handlar väl om att få beslutsfattare att fatta beslut, som leder till förbättringar. Finns inte de fora och beslutsorgan som erfordras?

Vore intressant att få se en urvärdering av cykelrådets verksamhet efter ett år. Jag är skeptisk, samtidigt som jag välkomnar alla cykelfrämjande åtgärder.
Skicka en kommentar