torsdag 26 september 2013

Våren 2014 är det för sent

Det är bra att Folkpartiet i Uppsala tar debatten med Sverigedemokraterna. Och man är i stort sett ensamt om att göra det.
Jag har tyvärr inte närvarit vid någon av de debatter, som ägt rum mellan Mohamad Hassan och Pavel Gamov. Jag har däremot lyssnat på båda personerna men var för sig. Den förstnämnde är lugn, kunnig, påläst och försedd med väl fungerande politisk kompass. Den andre, också lugn och skicklig men som Håkan Holmberg skriver i dag i UNT, med ett grumligt budskap.
Främlingsrädslan, som ofta bottnar i fördomar och okunskap kan nog inte attackeras på annat sätt än genom att öka kunskapen. Den utmaningen har Hassan antagit. Men många fler måste göra det. Ty, utöver grumligheterna och utnyttjandet av okunskapen är förmågan hos ledarna Åkesson och Gamov att framstå som trevliga personer med enbart goda syften. Kunskap krävs för att utläsa den diskriminerande människosyn, som bär upp SD. Alla partier måste ta debatten med SD. Våren 2014 kan det vara för sent att förhindra att vi får ett grumligt parti på 15% - nivån i nästa val
Skicka en kommentar