torsdag 26 september 2013

Diplomatin är vägen

Rubriken på dagens ledare i Upsala Nya Tidning lyder: "Diplomatin måste ges en chans". Ledaren handlar om Iran och den nya framtoningen, som dess ledare ger uttryck för. Skepsis kan utläsas. Dock är det rubriken jag känner avsmak för. Den uttrycker en vanlig syn på konfliktlösning. Diplomati är något man kan pröva, men, underförstått, den är inte huvudalternativet.
När ska vi få se våra stora medier börja betrakta ickevåldslösningar på konflikter som det självklara. Jo, jag vet, media speglar. Men när vi snart tappar allt hopp om att våra ledande politiker ska bidra till att implementera en ickevåldskultur måste några andra bilda opinion.
Jag vill ersätta rubriken med något i stil med "Även i Iran är våld verkningslöst" eller "Diplomatin är vägen"
Skicka en kommentar