tisdag 22 oktober 2013

Företag går före politiken

Förnybar energi breder ut sig. Ett exempel på det positiva, som sker är företaget Polarbröds satsning på vindkraft. Trots att företagets bagerier får all el från vattenkraft så bygger man nu ändå tre egna vindkraftverk och ser över sina transporter så att de inom 10 år ska bli helt fossilfria. Flera stora företag satsar på att bli självförsörjande på förnybar energi. De bygger vindkraftverk, solcellsanläggningar och säljer solcellspaket till sina kunder. Det här sker trots att politiken inte särskilt uppmuntrar till den här utvecklingen. Många företagare inser emellertid att fossila bränslen inte tillhör framtiden och att sårbarheten i storskaligheten är alltför riskabel. Kanske är vi inne i en period där vi medborgare och företagen driver politikerna framför oss, innebärande att vi visar vägen och politikerna tvingas anpassa sig med styrmedel i efterhand. Märkligt, men adekvat frågeställning
Skicka en kommentar