fredag 4 oktober 2013

"Såväl...och"

"såväl...och", "både...men också", sammanblandning av "vare sig...eller" och "varken...eller". Dagliga fel i media.
I min skola tragglades svenskan. Kanske var det rätt, kanske var det missriktat. Jag skulle acceptera invändningar mot språkpolisingripanden i fall som ovanstående om jag kunde se vad senare tiders skola än min i stället betonat.
Kan någon berätta?
Skicka en kommentar