torsdag 10 oktober 2013

TV-avgift och skräpmedia

Vi har anledning att vara tacksamma för den frihet, som råder i Sverige i många avseenden, till exempel journalistiken. Men som mediakonsumenter har vi samtidigt ett ansvar för att vara kritiska. Detta säger jag mot bakgrund av dagens stora nyhet om att Reinfeldt inte betalar TV-avgift. Media har redan gett oss bilden av att Reinfeldt fuskat. Läser man vidare finner man att Reinfeldt följt de instruktioner han fått från Regeringskansliet. Är dessa felaktiga kommer Reinfeldt att följa nya instruktioner.
Radiotjänst och Regeringskansliet tvistar nu. Under tiden gör media allt för att skapa en felaktig bild. Det här är att missbruka friheten.
Vad vi medborgare kan och måste göra är att låta bli att köpa dålig journalistik. Sedan många år köper jag således aldrig två av Sveriges största dagstidningar. Ingen av dessa är DN eller SvD. Köp inte skräp. för sådant gör oss besvikna.
Skicka en kommentar