tisdag 8 oktober 2013

Debattbok


 

                                                                    

                                                                      Debattbok.

                                   Politik På Gott och ont av Harald Nordlund


                                         Harald Nordlund härstammar från Pålänge i Norrbotten.

                                         Under nio års tid var han kommunalråd i Uppsala, 

                                         under fem och ett halvt år riksdagsledamot och är nu

                                         landstingspolitiker.

 

                                         Han redovisar i artiklar, insändare och anföranden sin syn

                                         på vad han anser vara en borgerlig vänsters viktigaste uppgifter. Ur 

                                         sammanställningen tonar bilden av en starkt engagerad politiker
                                      
                                         Pris: 50 kr

                                         www.litenupplaga.se/262

                                         harald.nordlund@swipnet.se
   
 

                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
Skicka en kommentar