måndag 7 oktober 2013

Det goda exemplet

IPCC:s nya klimatrapport visar att atmosfärerna och världshaven har värmts upp, mängden snö och is har minskat, havsnivåerna har stigit och koncentrationen av växthusgaser har ökat. Det är möjligt att klara det viktiga tvågradersmålet, men det är extremt bråttom att klimatsäkra och utveckla våra samhällen världen över.
Trots dessa konstateranden finns skeptiker, som bidrar till att försena åtgärder.
Men ansvarstagandet då? Vi, som gör mer än de flesta, borde väl kunna slå oss till ro. Vi som inte släpper ut ens en promille av de totala utsläppen, varför ska vi vara så duktiga.
Resonemanget är tillämpligt på flera områden. Men vart leder det om alla sneglar på dom andra och hävdar att det är dom som måste göra nå´t.?
Nog är det väl så att Det goda exemplet ger större resultat än det elegantaste talet.
Skicka en kommentar