onsdag 6 november 2013

Enas om detta i kommunstyrelsen

Kanske enas partierna i Uppsala kommunstyrelse i dag kring en skrivelse till regeringen om ny civil flygplats. Folkpartiet tar i dag ställningen att om skyddet av vatten säkras, om miljömålen uppfylls och om inga kommunala medel krävs så vill man att regeringen säger ja.
Eftersom det står klart att dessa förutsättningar inte kan uppfyllas borde saken vara klar.
Skrivelsen borde alltså utformas så att alla partier konstaterar att eftersom miljö- och klimatmål i dag inte uppfylls, problemet med vattenföroreningarna inte är löst och etableringen av allt att döma kräver kommunala insatser kan man inte förorda att ny flygplats etableras.
Jag bjuder gärna på den här kompromissen
Skicka en kommentar