fredag 8 november 2013

Olyckligt att företagarna inte tittar framåt

Några företagare i Uppsala är kritiska till kommunstyrelsens beslut att uppmana regeringen att säga nej till ny flygplats på Ärna. Någon tycker att det är olyckligt att politikerna inte tittar framåt. Vederbörande tycks mena att ett projekt, som bevisligen påverkar vår miljö, hör framtiden till. "Det är olyckligt att politikerna inte tittar framåt och ser till det behov av ökade transportmöjligheter som faktiskt finns", säger Handelskammarens representant.
Jag säger: "Det är hoppingivande att politikerna tittar framåt och tar miljöhänsyn.
En företagarrepresentant har svårt att förstå varför kommunen över huvud taget tar beslut i frågan. Jag tycker det är självklart, för att inte säga en plikt att reagera på frågor som exempelvis denna, som har med miljön i Uppsala att göra.
Destination Uppsala tycker det skulle vara trevligt med en ny flygplats. Trevligt?
En representant för organisationen Företagarna tycker inte att man kan ställa fler arbetstillfällen och miljöfrågan mot varandra. Detta säger allt. "De här två frågorna behöver inte vara motpoler till varandra", säger hon också.
De som i denna fråga hävdar att man kan både säga nej till försämrad miljö och ja till flygtrafik nära en storstads centrum grundar sig på fakta, som jag inte förstår
Skicka en kommentar