tisdag 5 november 2013

Förändringar går ständigt att åstadkomma

Det finns en insändare i dag, som är illustrativ. Den illustrerar ett statiskt synsätt i fråga om produktion av tjänster. "När offentlig verksamhet privatiseras måste de anställda i praktiken jobba hårdare för att studerande, gamla eller sjuka ska få samma insatser på skolor eller vårdhem"

Det statiska består i att insändarskribenten förutsätter att, till exempel, det är lönlöst att arbeta med ständiga förbättringar, aldrig ifrågasätta flödena i arbetsprocesserna, aldrig pröva huruvida slöseri förekommer, inte inse värdet av att arbeta med gemensamma värderingar, och så vidare.
Mångfald av utförare av offentligt finansierad service bidrar till att dessa förutsättningar ständigt prövas.
Privatisering innebär att den offentliga finansieringen upphör. Men insändarskribenten torde avse externt utförande av offentligt finansierad verksamhet
Skicka en kommentar