onsdag 6 november 2013

Tung dag i dag

Kommunstyrelsen i Uppsala väntas i dag besluta att tillsända regeringen skrivelse med begäran om ett nej till ny civil flygplats nära Uppsala centrum. Minoriteten, bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har som huvudargument näringslivsintresset, medan majoriteten använder miljöargument.
Visserligen har Folkpartiet med miljöfrågorna när man i dag försöker vara tydligt i sitt ställningstagande. Gruppledaren för Folkpartiet skriver i en debattartikel i dag: "Vi säger fortsatt ja till planerna på civilflyg på Ärna under förutsättning att det inte riskerar kommunens miljö- och klimatmål, att vattenskyddet säkerställ och att inga kommunala medel krävs för etableringen. Vi tror att en civilflygplats på Ärna skapar jobb och de behövs i Uppsala med omnejd." Rubriken på artikeln lyder "FP säger ja till civilflyg".
Nja, säger man ja? Egentligen säger man nej eftersom det står klart att kommunens miljö- och klimatmål hotas. Målen är ju redan hotade.
Det som emellertid gör mig besviken är att artikeln argumenterar för ny flygplats och att den negligerar miljöaspekterna. Ty, om man menar allvar med miljöhänsynen borde artikeln ha gått ut på att konstatera att miljökonsekvenserna av en ny flygplats har konstaterats vara sådana att den inte kan komma till stånd och att viktiga näringslivsintressen måste stå tillbaka.
För mig som socialliberal (natur- och miljöfrågor centrala) och tidigare kommunalråd med ansvar för, bland andra, området miljöpolitik, är det en tung dag i dag. En tröst är att en majoritet i dag säger nej till ny civil flygplats nära det centrum, som redan i dag är starkt miljöpåverkat.
Visst, artikeln anger tydligt att vissa tunga förutsättningar ska vara uppfyllda om man ska förorda att flygplats etableras. Men det bekymmersamma är att helhetsintrycket av artikeln är ett ja till flygplats

Skicka en kommentar