fredag 27 december 2013

Den nya överklassen

Tack för ledaren UNT. Vad är mer angeläget än att uppvärdera lärarna? Lärarna har en dålig löneutveckling. Det borde vara så att lärarna har den bästa utvecklingen. Ledaren bygger på en granskning, som DN gjort. "Störst löneökning har kommit sådana som lantmästare, politiker och chefer för mindre företag till godo". Jag ska ta del av granskningen. Jag vill veta vad man menar med politiker. Avses endast heltidspolitiker? För politiker handlar det inte om löner utan om arvoden; inte enbart en semantisk fråga. Granskningen ser ut att ha uteslutit vissa grupper, grupper som är i högsta grad mer gynnade. Var finns popartisterna i redovisningen? Var finns hockeyspelarna, var finns fotbollsspelarna o.s.v. En hockeyspelare i Luleå har en årslön på 3,5 miljoner kronor. Vi har skapat en ny överklass i Sverige. Överklasser har alltid ifrågasatts, men inte denna överklass. Många tycker att Zlatan gör rätt för en lön på 200 miljoner per år. Många tycker att statsministerns lön på en bit över en miljon är för hög. Hur har vi hamnat i denna syn? Media medverkar till snedvridningen, genom, bland annat, den typ av publiceringar, som DN gjort.
Skicka en kommentar