fredag 27 december 2013

Räcker 45,4 miljarder?

45, 4 miljarder kronor är belopp, som är omöjligt att förstå storleken av. Det här beloppet avser satsningen på infrastruktur. I tågförseningarnas tid känns frågan angelägen. Räcker pengarna för att få tågen att gå punktligt? Vi får nu se fram mot redovisningar ur ett användarperspektiv "Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 45,4 miljarder kronor till vägar, järnvägar, IT och post för 2014. Mest pengar går till att upprätthålla och utveckla statens transportinfrastruktur. Trafikutskottet har följt upp regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för kommunikationsområdet. I resultatredovisningen redogör regeringen för utvecklingen inom området i förhållande till målen för transportpolitiken och politiken för informationssamhället. Utskottet välkomnar det arbete regeringen har gjort för att utveckla och förtydliga målen och resultatredovisningen. Utskottet har också följt upp statens insatser för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och vilka resultat insatserna har haft. Med utgångspunkt i de problem som utskottets uppföljning visar på är det viktigt att regeringen fortsätter att redovisa insatser och resultat, även ur ett användarperspektiv."
Skicka en kommentar