fredag 27 december 2013

Måste hon ta hela ansvaret

Vårt beteende i olika sammanhang ger intressanta iakttagelser. Jag gjorde besök vid ett köpcentrum (inte köpcentra, som journalsiter och många andra,helst säger och skriver. Köpcentra är pluralform)) ett par dagar före julafton. Jag hamnar i samma avdelning i svängdörren in i köpcentrumet som ett par, bestående av en han och en hon. (Naturligtvis kan jag inte veta om någon var en hen, men det föreföll inte troligt. Fråga mig inte varför.) Paret gick vidare i den långa gången, hon ett steg före och han snett bakom. Vid entrén till systemet ser han ut att vilja gå in där, när hon säger, tycker jag mig uppfatta: det kan du väl göra senare, varpå han genast intar ursprunglig riktning. Framme vid rulltrappan tycks han ha siktet inställt på matvarubutiken när han ser hur hon elegant kliver upp på rullbandet. Han finner sig snabbt och hamnar endast ett par meter efter henne. Här tar mina iakttagelser slut. Hon har totalkoll, han ser ut att vilja göra någonting annat. Enklast så, men måste hon ta hela ansvaret.
Skicka en kommentar