torsdag 19 december 2013

Småskulder kan man strunta i

Låt småskulder gå till Kronofogden, man driver inte in dem. Blir det konsekvensen om Moderaterna får som dom vill? "Kinberg Batra har inte bestämt en tröskel, bara att indrivning av ­småskulder inte ska vara fogdens uppgift. Det skulle, tror hon, försvåra för bland annat sms-låne­företagen att mer eller mindre sätta i ­system att sälja sina små skulder vidare till indrivningsföretag som i sin tur ­använder sig av kronofogden." Vad man vill komma åt är sms-låneföretagens ockerräntor. Är det ändå inte fel väg att gå att markera att små skulder behöver man inte betala? Regerings och riksdags signal måste väl vara att man alltid ska göra rätt för sig. En annan signal måste vara att ocker accepteras inte. Sådant drabbar de med minsta ekonomiska utrymmet. Lösningen på det problemet måste dock vara en annan än en försämrad betalningsmoral
Skicka en kommentar