torsdag 19 december 2013

Språkpolisens tillslag i går

Språkpolisen har slagit till igen. Vill nog utreda följande: "Samtidigt har även mycket..." Måste klaras ut vad ordet "även" har här att göra. "kvadratmetrarna" I min skola hette det kvadratmeterna. Upphovet måste utredas "Problemet med hushållens skuldsättning är således främst en politisk huvudvärk". En huvudvärk kan man kanske hantera, men problemet är väl ett politiskt problem, som måste lösas "...bör avskaffad vinstbeskattning vid bostadsförsäljning, minskade ränteavdrag samt ett införande av amorteringskrav även övervägas" Här är nog troligt att man inte menar att man ska även överväga. "...bör även avskaffad vinstbeskattning....övervägas" är mer troligt. "Allt som public serviceföretagen gör är inte självklart bra". Det är ett grovt påstående. Man kunde nöjt sig med att påstå att "Inte allt som public serviceföretagen gör är bra." "Utöver det rena partistödet får SD även stöd för löner". Detta vanliga brott. Kan ge upphov till svåra missförstånd. Jag tror inte man menar att SD får även stöd för löner utan att "Utöver det rena partistödet får SD stöd för även löner." "Han polisanmäls nu av bland annat landstinget". Svårt med genus. Behöver inte utredas. Ska naturligtvis lyda: "Han polisanmäls nu av bland andra landstinget"
Skicka en kommentar