söndag 8 december 2013

Hur hann dessa politiker med?

Visst kan det finnas skäl att kritisera politiker ibland, ja kanske rent av ofta. Men nog glöms ofta bort att många ägnar stor del av sin fritid åt ideellt arbete.
Jag kan säga att jag är imponerad av vad vissa personer inom mitt eget parti har varit med om. De största premieras med Karl Staaf - medalj, som finns i tre valörer. Vid senaste landsmötet delades två guldmedaljer ut. Imponerande. Hur hann dom med? Sov dom någonsin?
Jag gör en jämförelse med vad jag själv hunnit med, vilket torde vara bara en bråkdel av vad medaljerade hunnit med.

Ledamot i Patientnämnden
Ordförande i patientnämnden vid landstinget i Uppsala län, fyra år
Ledamot Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom, åtta år                                      
Ledamot i landstingsfullmäktige i Uppsala län, åtta år                        
Vice ordf.  i regionala utskottet, två år                                                                         
Ersättare i landstingsstyrelsen, fyra år                                                                          
Ersättare i styrelsen för Upplandstiftelsen, åtta år                                                
Vice ordförande i Mälardalsrådets miljöutskott, åtta år och fortf.                                               
Ledamot i Regionförbundet Uppsala läns fullmäktige, åtta år                 
Ledamot av Sveriges Riksdag, fyra och ett halvt år       
Ersättare i Riksdagens socialutskott, ett halvt år                                                                 
Ledamot i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, fyra år                                         
Ledamot i statlig utredning om flexibla mekanismer inom
Miljöpolitiken, tre år                                                                                           
Ledamot i den statliga miljömålskommitten, två år                                                  
Ledamot i statlig äldreberedning, Senior 2005, tre år                                           
Ledamot i Uppsala läns Arbetsförmedlingsnämnder, tre år                                   
Ledamot i Uppsala kommuns pensionärsråd, fyra år                                            
Ersättare i Uppsala läns Arbetsförmedlingsnämnder, fyra år                                 
Ledamot i Uppsala Tourism AB, tre år                                                                
Ersättare i Mälardalsrådets styrelse, tre år                                                           
Ledamot Arbetsförmedlingsnämnden, tre år                                                        
Ersättare i Stiftelsen f. samverkan universitet – näringsliv - samhälle,
STUNS, tre år                                                                                                   
Ledamot i Länsstyrelsens styrelse, sex år                                                             
Ledamot i referensgrupp till socialminister B. Westerberg, tre år                          
Kommunalråd i Uppsala kommun, nio år                                                             
Ledamot i Uppsala kommuns kommunstyrelse, nio år                                          
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, nio år                                               
1:e vice ordf. i kommunstyrelsen, tre år                                                               
Ledamot i kommunstyrelsens finansutskott, fyra år                                               
Ledamot i Uppsala kommuns Förvaltnings AB, fyra år                                        
Ledamot i utskott för vård och omsorg, tre år                                                             
Ledamot i kommunstyrelsens personalutskott, två år                                            
Ledamot i Uppsala Stadshus AB, tre år                                                              
Ombud Kommunförbundets länsavdelnings länsmöten, tre år                               
Suppleant i Länsstyrelsens styrelse, tre år                                                            
Vice ordf. i Uppsala kommuns Gatunämnd, tre år                                                
Suppleant i Uppsala kommuns valberedning, fyra år                                            
Ledamot i kommunfullmäktige, tolv år                                                                 
Ordf. i Uppsala kommuns Gatunämnd, tre år                                                       
Ersättare i Uppsala kommunfullmäktiges valberedning, fyra år                              
Suppleant i Uppsala kommuns Gatunämnd, tre år                                                                              
Suppleant i styrelsen för Viks folkhögskola, ett år                                                
Suppleant i Uppsala kommuns naturvårdsråd, två år                                            
Ledamot i Uppsala kommuns hälsovårdsnämnd, tre år                                         
Suppleant i taxeringsnämnd, tre år                                                       
Suppleant i Uppsala kommuns hälsovårdsnämnd, tre år                                       
Suppleant i Uppsala kommuns besvärsnämnd, tre år                                            
Suppleant i Bostadsförmedlingsnämnden, tre år                                                   


Ledamot i styrelsen för Stadshypotek AB Uppsala, tre år                                      
Ledamot i styrelsen för Peace Quest International, fyra år                                    
Ordf. i styrelsen för SNF:s uppsalaavdelning, ett år                                              
Ordf. i styrelsen för Folkpartiets länsförbund Uppsala län, tre år                          
Ledamot i styrelsen för Folkpartiets länsförbund, sju år                                        
Ordf. i Folkpartiets kommunförening Uppsala, sju år                                           
Ledamot i styrelsen för Folkpartiets kommunförening, tretton år                           
Ordf. i styrelsen för bostadsrättsförening, ett år                                                    
Ledamot i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan, två år                               
Ledamot i styrelsen för bostadsrättsförening, två år                                              
Ordf. i Folkpartiets Uppsalaavdelning, ett år                                                        
Ordf. i Folkpartiets stadsdelsförening i Gottsunda/Valsätra, tre år                        
Valledare för Folkpartiet, ett år                                                                           
Ledamot i Uppsala Ungdomsråd, tre år                                                               
Ordf. och ledamot i styrelsen för Folkpartiets ungdoms-
förbund Uppsala, fem år                                                                                     
Klubbledare i JUF/4H, tre år                                                                  
Skicka en kommentar