torsdag 5 december 2013

I Överkalix och Kalix vågar man

I Norrbotten vågar man och kan man. Som infödd Kalixbo (Överkalix ligger sju mil från Kalix), eller rättare sagt från en by utanför Kalix, blir jag mer observant när ortsnamnet nämns. Men visst är det intressant. För ett antal år sedan gjorde man något liknande i Kalix kommun. Där handlade det mer om missnöje med personer hos Socialdemokraterna än om missnöje med dess politik. Uppfattar att det handlar om detta i även Överkalix.

"Folkpartiet i Överkalix har tillsammans med c, v, m och mp enats om att bilda Överkalix framtid – för att sätta socialdemokraterna i Överkalix i opposition efter valet 2014.
”Kommuninvånarna uttrycker ofta att de vill ha en förändring i den politiska ledningen och därför har vi från oppositionen gått samman i en koalition med namnet Överkalix Framtid.
Tillsammans arbetar vi för en levande kommun med kommunmedborgarnas intressen i första hand.”
Skicka en kommentar