fredag 13 december 2013

Momssänkning ger nya jobb

Sysselsättningen i vårt land ökar. Det är inom, främst, branscherna hotell och restaurang, IT och företagstjänster, som ökningen sker. Vilka är förklaringarna? Vilken betydelse har nivån på momsen? Stor, anser en del, i fråga om restaurangsektorn. Men även inom vissa sektorer, som inte har lägre momssats, har ökning skett. 4000 nya jobb inom restaurang, sägs från Konjunkturinstitutet. Dyra jobb, säger en del. Pengarna kan ge bättre effekt med annan användning. Men hur då? Debatten fortsätter.
Varför inte en generell momssänkning till samma nivå som för restauranger?

 
Skicka en kommentar