torsdag 12 december 2013

Tänk om många skrev ens namn på valsedeln

Tänk om ett stort antal väljare skulle skriva ens namn på sin valsedel, och så stort antal att man blev vald, vadskulle man göra? Jo, nog vet jag. Handlade det om landstinget skulle jag slå mig ner och formulera tankar om solidaritet, om att ha med patienterna i vårdplanering, om att radikalt ändra på formerna för den politiska styrningen, om att med professionen tydligt klargöra rollerna, om att finna former för kvalitetsstyrningen, om hur jag ska påverka regeringen för att se till att all vårdplanering ska handhas av landstinget, om att utveckla samarbetet mellan politik-forskning-industri o.s.v. Plötsligt känner jag lust igen
Nåja man kan ju påverka på annat sätt. Att sitta i riksda´n, till exempel. Men även det är ju för sent, om nu inte många skriver ens namn på valsedeln. Jag ska fundera på vad jag i så fall skulle göra.
Skicka en kommentar