torsdag 12 december 2013

Ge mig skälen

Jag har uttryckt det förut. Besvikelse över regeringens beslut att medge etablerande av ny civil flygplats. Centern har tydligt markerat att näringslivsintressen är viktigare än miljöintressena. Ställningstagandet är beklagligt, men man har varit tydlig, Mitt eget parti försöker jag emellertid förgäves få ett besked av. Varför har man sagt ja, trots att Uppsala kommun säger nej och Miljödomstolen säger nej och va-tekniker i kommunen uttrycker oro för att dricksvattentäkten ska förorenas? Finns kanske andra skäl än kortsiktiga ekonomiska intressen och vems är intressena?
Jag får fortsätta att fråga tills svar kommer
Skicka en kommentar